Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2567/UBND-KTTH ngày 27/4/2023 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa trên thị trường, nắm bắt tình hình các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có biện pháp điều hành giá phù hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, chủ động đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời để ổn định thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Có kế hoạch kiểm tra trong các trường hợp biến động giá khi cần thiết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý; chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật giá khi hàng hóa có biến động bất thường.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo đối với một số mặt hàng cụ thể:

- Xăng dầu: Cục Quản lý thị trường tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu cục bộ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống phân phối các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; lập biên bản và tiến hành xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại trong kinh doanh.

- Vật liệu xây dựng: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường giám sát hoạt động cấp phép, khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đá, sỏi, đất,…) phục vụ các công trình trọng điểm; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ tăng giá vật liệu xây dựng bất hợp lí; theo dõi diễn biến giá nhân công, ca máy, chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng để kiểm soát và công bố kịp thời. 

- Đối với công tác điều hành giá mặt hàng quan trọng, thiết yếu khác: các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp.

Tin liên quan