Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và dâng hoa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sáng ngày 28/4/2023, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và dâng hoa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

 

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; các đồng chí đại biểu đại diện các Lực lượng vũ trang tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ.