Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2023

Sáng ngày 16/8/2023, tại Hội trường UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8/2023 để đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 15, rà soát tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá X. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Xuân Ca - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

 

 

Báo cáo tại phiên họp cho biết: Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đạt chất lượng, tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định. Các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động khảo sát, làm việc với cơ quan liên quan phục vụ công tác thẩm tra; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, làm cơ sở để đại biểu thảo luận. 

Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận và đã được tổng hợp báo cáo trước HĐND tỉnh. Tại các phiên họp, đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đề xuất các giải pháp, chính sách để tháo gỡ. Một số nội dung được đại biểu tập trung thảo luận như: tình hình kinh tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác cải cách thủ tục hành chính; giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh…

Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp khoa học, linh hoạt, hợp lý, phát huy dân chủ; đa số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu. Công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp chu đáo; kịp thời cập nhật, đăng tải tài liệu kỳ họp lên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh để đại biểu truy cập, nghiên cứu.