Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC tại huyện Nam Giang

Ngày 07 và 08/11/2023, tại huyện Nam Giang, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ, công chức của 04 huyện miền núi Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Châu Văn Ngọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, đại diện Trung tâm QTI thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam và gần 150 đại biểu là lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, cán bộ, công chức các phòng, ban, xã, thị trấn của 04 huyện.