UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2024.

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 với chủ đề: “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Theo đó, năm 2024, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng 7,5-8%; tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP trên 30%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 20.100 tỷ đồng; có thêm ít nhất 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 137 xã/193 xã, đạt tỷ lệ 71%; giảm 2.900 hộ nghèo; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 48,3 giường/vạn dân; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,9%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 85%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 98%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,92%; 80% trở lên xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự; hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và thành lập 02 thị trấn trực thuộc cấp huyện…

Trong năm 2024, Quảng Nam đề ra các nhóm giải pháp, gồm: Thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh gắn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc với tỉnh; 

Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ công tác lập và triển khai các Quy hoạch;

Triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi số, chính quyền số gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính;

Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư; thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới;

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách; đa dạng hóa các hình thức huy động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân;

Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược:  Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, kết nối liên vùng và phát triển đô thị. Phát triển vùng Đông làm động lực để lan tỏa thúc đẩy phát triển vùng Tây. Phát triển hạ tầng đô thị đảm bảo đồng bộ trên cơ sở vừa chỉnh trang các đô thị hiện hữu, vừa đầu tư mới các khu dân cư, khu đô thị quy mô vừa phải, phù hợp nhu cầu; đồng thời với rà soát lại việc đầu tư bất động sản đảm bảo đúng quy định; 

Đẩy nhanh hoàn thành thủ tục dự án đầu tư nạo vét thoát lũ sông Trường Giang; xây dựng các công trình vượt sông Trường Giang đảm bảo đáp ứng nhu cầu giao thông và tạo điểm nhấn cảnh quan du lịch. Tiếp tục đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các tuyến đường kết nối đường cao tốc, Quốc lộ 1A với đường Võ Chí Công; khẩn trương thi công hoàn thiện đường Võ Chí Công và các tuyến đường có tính liên kết cao, tạo kết nối liên vùng.  Tập trung giải phóng mặt bằng tạo điều kiện hoàn thành Quốc lộ 14E và phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư Quốc lộ 14D. Phát triển một số đô thị động lực ven biển vùng Đông Nam. Hoàn chỉnh Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; Đề án xã hội hóa đầu tư luồng Cửa Lở và các bến cảng cho tàu 5 vạn tấn; 

Đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, các công trình khắc phục sau thiên tai các năm 2020, 2021... Xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó chú trọng khối trung học phổ thông và tiếp tục đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở vật chất các trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng cường thu hút đầu tư hoàn thiện hạ tầng, góp phần nâng tỷ lệ lấp đầy, nâng cao hiệu quả sử dụng đất các khu, cụm công nghiệp; trong đó cần tập trung một số KCN trọng điểm như: KCN chuyên nông lâm nghiệp, KCN Tam Anh 2, KCN Tam Thăng mở rộng. Ưu tiên hỗ trợ vốn ngân sách tỉnh để đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng một số cụm công nghiệp tại khu vực miền núi nhằm giải quyết việc làm, đảm bảo sinh kế ổn định, bền vững;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng lao động có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị…; 

Cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (SIPAS). Nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư nước ngoài đảm bảo có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu../.

Tin liên quan