Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa X: thông qua 12 Nghị quyết quan trọng.

Sáng ngày 23/01/2024, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) thông qua một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp.