Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

hình ảnh Lãnh đạo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Giáp Thìn 2024

 

1. Các Sở, Ban ngành và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 ngay từ đầu năm; tiếp tục kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát,… còn tồn đọng theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng phù hợp để ghi nhận, động viên các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

2. Các Sở, Ban ngành và địa phương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 05/01/2024, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2024; chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bền vững.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng, dịch vụ có nhu cầu tăng cao như: ăn uống, vận tải, du lịch tại các điểm vui chơi, thăm quan, lễ hội...

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương chuẩn bị chu đáo và hoàn tất các điều kiện tham mưu, phục vụ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị khai mạc Năm quốc gia phục hồi Đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024 và Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, Ban ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh; xử lý cân đối thu - chi chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ ở từng ngành, địa phương.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB, vốn kế hoạch năm 2023 kéo dài thời gian thanh toán; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công xây dựng các dự án, công trình theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm, quy mô lớn năm 2024 theo quy định. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 theo các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đã được UBND tỉnh chỉ đạo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả lĩnh vực; thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh; tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024.

8. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024, bố trí lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp; chủ động xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, có hiệu quả; hướng dẫn Nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. Thường xuyên, chủ động chỉ đạo công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; tích cực hỗ trợ các địa phương kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông, đê biển; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; thực hiện hiệu quả Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024; tiếp tục triển khai các biện pháp khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương tích cực, chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khai hội lễ truyền thống, dân gian ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm an toàn, văn minh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024, nhất là vi phạm về thu, quản lý tiền công đức và đốt vàng mã (nếu có). Tăng cường công tác quản lý điểm đến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân. Yêu cầu các cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch tuyên truyền, vận động du khách thực hiện nghiêm “đã uống rượu, bia không lái xe”.

10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi. Chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Lễ hội Xuân năm 2024.

11. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để có giải pháp thu hút lao động quay trở lại làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm học 2023 - 2024; chủ động phối hợp cơ sở y tế địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan trong trường học. Tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh thực hiện tốt quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

13. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội, bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong các lễ hội xuân 2024 theo đúng quy định của pháp luật, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; tiếp tục tham mưu triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2024, bảo đảm tiến độ và mục tiêu của Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

14. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tập trung bảo vệ an ninh - chính trị, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động buôn lậu; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi phục vụ các hoạt động giao thương, đi lại thăm thân, du lịch của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm có xu hướng lợi dụng lễ hội gia tăng hoạt động trong dịp đầu xuân, như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chống người thi hành công vụ, tội phạm xâm phạm sở hữu…

Phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải làm tốt công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm tổ chức các lễ hội, nơi tập trung đông người.

15. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở, Ban ngành và địa phương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản và hệ thống thông tin cơ sở tập trung đẩy mạnh ngay từ đầu năm công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nêu cao nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc, cổ vũ các hoạt động thực hiện lời dạy của Bác “mùa Xuân là Tết trồng cây”; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

16. Các Sở, Ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh để xem xét, thông qua trình Hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy lần thứ 15; Hội nghị chuyên đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý I; kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X tháng 4/2024; các nội dung theo Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh ban hành…đảm bảo chất lượng, theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024; các hiệp hội, doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết tâm khắc phục những khó khăn, thách thức, tổ chức học tập, lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, thắng lợi trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Tin liên quan