Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Công văn số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp PCCCR trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của địa phương. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 335-KH/TU ngày 03/11/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; Công văn số 327/UBND-KTN ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về lâm nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh và các quy định của pháp luật về lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.  Củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các thành viên; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có rừng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện các quy định về PCCCR; có phương án chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Triển khai rà soát, xác định cụ thể vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao đến cấp xã, thôn, bản để có phương án chủ động PCCCR phù hợp; đặc biệt đối với các vùng trọng điểm có diện tích rừng phòng hộ ven biển vùng Đông của tỉnh cần tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã, các chủ rừng phân công cắt cử lực lượng thường xuyên, túc trực phối hợp với lực lượng Kiểm lâm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và sử dụng lửa trong và gần rừng trong những ngày nắng nóng kéo dài (cấp dự báo cấp IV, cấp V); thông báo dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng nhằm kiểm soát lửa rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại về rừng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn quản lý. Chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng” , ưu tiên bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác mua sắm trang thiết bị, dụng cụ PCCCR cho địa phương các xã; tổ chức cắm biển báo, biển cấm, bảng tuyên truyền về PCCCR tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, nhất là dọc tuyến đường Võ Chí Công qua địa phương các huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ để tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng lửa tại khu vực rừng và ven rừng.  Chỉ đạo các Ban quản lý rừng (chủ rừng) trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng, PCCCR trong lâm phận được giao quản lý, tổ chức lực lượng bảo vệ rừng và PCCCR đảm bảo về số lượng tại các chốt, trạm trên từng địa bàn, khu vực quản lý để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ lực lượng cho các địa phương khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm nếu có cháy rừng xảy ra.  Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo khi phát sinh cháy rừng tại địa phương về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) để theo dõi, phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các nội dung quy định tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh quy định về PCCCR trên địa bàn. Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và PCCCR, kịp thời tham mưu và triển khai có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và PCCCR; Tăng cường kiểm tra và giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các Ban quản lý rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm những hành vi gây cháy rừng, không chấp hành các quy định về PCCCR. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo nguy cháy rừng trên Website của Cục Kiểm lâm và Hệ thống Quản lý, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam (https://quanlyrung.quangnam.gov.vn) để phát hiện sớm các điểm cảnh báo cháy rừng nhằm thông tin cảnh báo cho các địa phương, đơn vị, chủ rừng để chủ động kiểm tra, xác minh và tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng.  Phối hợp với lực lượng liên ngành (Công an, Quân đội, Biên phòng và chủ rừng) triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh để kịp thời tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Tổ chức lực lượng (Văn phòng Chi cục, Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR) để ứng trực thường xuyên và sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, thiết bị để đảm bảo ứng phó, cứu chữa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra hoặc hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh rà soát, chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. 

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục chung về công tác bảo vệ rừng và PCCCR mang lại hiệu quả cao.

 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời đưa thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng hàng ngày trong suốt mùa khô hanh.

 Khi có cháy rừng xảy ra, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo nhanh diễn biến và kết quả vụ cháy rừng về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo số điện thoại 0905.356.687 hoặc 0979.165.787 để theo dõi và báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo, huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết./.

Tin liên quan