Kế hoạch tổ chức Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024, cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu: Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024 là một trong những hoạt động trọng tâm của Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn nhằm phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; góp phần bảo vệ môi trường, tôn tạo, giữ gìn cảnh quan, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế nông thôn gắn với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Tái hiện một cách sinh động các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành tiêu biểu được mời nói chung. Qua đó giới thiệu,quảng bá văn hóa, lịch sử, thànhtựu, tiềm năng,thế mạnh của vùngđất và con người QuảngNam trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Tôn vinh các nghệ nhân tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh thành có đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển làng nghề Việt Nam. Các hoạt động gắn kết làng nghề giữa các vùng miền được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước những bản sắc văn hóa, làng nghề... gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển  nghề truyền thống của tỉnh. Hướng đến các giải pháp để bảo tồn, truyềnnghề và phát triển nghề Quảng Nam trong thời gian đến. Tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước về ngành nghề nông thôn, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân gặp gỡ trao đổi để tăng cường liên kết, xúc tiến đầu tư, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh cho các sản phẩm nghề truyền thống, các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, những đặc sản của tỉnhQuảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Tạo cơ hội quảng bá, thúc đẩy cho các sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trở thành hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ. Truyền tải đầy đủ, kịp thời các nội dung đến Nhân dân và khách tham quan, các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử, quá trình hình thành các sản phẩm nghề truyền thống, các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam. Khai thác tối đa hiệu quả quảng bá, sử dụng hệ thống các giải pháp truyền thông,tiếp thị tổng hợp: Báo viết, báo hình, mạng xã hội Facebook, Zalo, Titok… quảng bá trực quan, tuyên truyền vận động trực tiếp. Mở rộng sự phổ biến của sự kiện, thu hút sự quan tâm và tích cực tham gia của các địa phương, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Các khâu tổ chức được tiến hành bài bản, chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, mang bản sắc văn hoá và truyền thống tỉnh Quảng Nam. Đảm bảo nội dung hoạt động đa dạng, phong phú, đúng chủ đề và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Quá trình tổ chức cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Tên gọi: FESTIVAL NGHỀ TRUYỀN THỐNG - QUẢNG NAM 2024.

Chủ đề: “Sản phẩm Nghề truyền thống Quảng Nam nâng tầm và hội nhập”.

Thời gian: Từ ngày 11/7/2024 đến hết ngày 14/7/2024 (diễn ra trong 04 ngày).

 Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban, tổ giúp việc Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024. Chịu trách nhiệm Thường trực Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024, xây dựng, triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan điều hành các công việc diễn ra tại Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024. Tham mưu số lượng, thành phần đại biểu mời và nội dung maket Giấy mời báo cáo UBND tỉnh xem xét, duyệt ký và phát hành Giấy mời dự Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại Lễ khai mạc, bế mạc. Xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết tổ chức thực hiện đón, tiếp và phục vụ đại biểu mời về dự Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.  Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình tổ chức các nội dung, hoạt động đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán chi tiết thực hiện kế hoạch đảm bảo trong phạm vi dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT đầu năm 2024, khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương và nguồn vận động, tài trợ hợp pháp khác (nếu có); tổng hợp kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh phân bổ dự toán theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn vận động, tài trợ và nguồn hợp pháp khác (nếu có) theo đúng quy định. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức của các đơn vị liên quan và giải quyết kịp thời các phát sinh vướng mắc trong quá trình diễn ra sự kiện.  Triển khai, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổ chức Festival.

UBND thành phố Tam Kỳ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động được phân công gửi Ban Tổ chức Festival (qua Sở Nông nghiệp và PTNT). Chương trình biểu diễn Nghệ thuật tối ngày 12/7/2024. Phối hợp các đơn vị thực hiện Con đường nghệ thuật “Không gian nghề truyền thống xứ Quảng”; bố trí Quảng trường 24/3 làm nơi diễn ra sự kiện, chỉ đạo việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, điện, nước, y tế,… tại nơi diễn ra Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024. Tăng cường, bố trí lực lượng trực để hướng dẫn điều tiết giao thông, an ninh trật tự xung quanh khu vực sự kiện. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tổ chức tốt sự kiện này.

Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức các hoạt động tại Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024 được phân công. Chịu trách nhiệm trong việc vận động, bố trí, sắp xếp các làng nghề tham gia Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024; phối hợp tổ chức lễ tôn vinh nghệ nhân. Phối hợp với các đơn vị, Sở, Ban, ngành, UBND thành phố Tam Kỳ, đơn vị sự kiện trong việc triển khai tổ chức các hoạt động.

 Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Quảng Nam xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động trình diễn các gian hàng ẩm thực tại Festival Nghề truyền thống Quảng Nam 2024 được phân công. Chịu trách nhiệm trong việc vận động, bố trí, sắp xếp các gian hàng ẩm thực.

Sở Công Thương tham gia các hoạt động tại Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024, triển khai đến các đối tác tiêu thụ, kết nối sản phẩm trưng bày đến với các đơn vị, phối hợp cùng Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam thực hiện lễ tôn vinh nghệ nhân, triển lãm sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các gian hàng triển lãm và các hoạt động khác của Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động tại Festival Nghề truyền thống Quảng Nam 2024, triển khai đến các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở du lịch, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Quảng Nam tham gia các hoạt động, triển lãm diễn ra tại Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá bằng hình ảnh trực quan pano, áp phích, cờ phướn… tại các khu vực nhằm tạo sự quan tâm, chú ý của cộng đồng. Đưa hoạt động Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024 vào nội dung hoạt động du lịch chính của năm.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu số lượng, thành phần mời và nội dung maket Giấy mời, bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, các kênh tuyên truyền, mạng xã hội. Đưa hoạt động Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024 vào nội dung hợp tác truyền thông năm 2024 trên các kênh thông tin đại chúng. Làm đầu mối, tham mưu Ban Tổ chức Festival việc hỗ trợ báo chí, phóng viên đưa tin, quảng bá về Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện việc phân luồng xe và các phương tiện tham gia giao thông trong những ngày diễn ra Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

 Sở Y tế  xây dựng kế hoạch trực tại các bệnh viện, cơ sở y tế và xử lý sơ cứu, cấp cứu tại các khu vực diễn ra Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn các địa phương có diễn ra Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

Công an tỉnh Quảng Nam đảm bảo công tác an ninh, trật tự và PCCC trong suốt quá trình tổ chức Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan trong thực hiện các hoạt động, nội dung tại Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam làm việc với đơn vị liên quan để trình chiếu clip quảng cáo về Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024, cũng như phát sóng giới thiệu trên sóng truyền hình. Xây dựng chuyên mục phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tuyên truyền về Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam xây dựng chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền trước và sau khi diễn ra Festival. Trong đó, tập trung tổ chức 01 chuyên đề trên ấn phẩm Văn hóa Quảng Nam (báo in) và chú trọng các sản phẩm đa phương tiện trên Báo Quảng Nam điện tử (dự kiến sản xuất 01 eMagazine về nghệ nhân ưu tú của nghề truyền thống xứ Quảng, các video clip về một số sản phẩm OCOP tiêu biểu (theo Kế hoạch truyền thông và kinh phí dự toán riêng). Tổ chức đưa tin kịp thời các hoạt động, sự kiện diễn ra trong Festival Nghề truyền thống Quảng Nam 2024.

Công ty Điện lực Quảng Nam cung cấp, đảm bảo an toàn nguồn điện và bố trí lực lượng trực trong suốt thời gian diễn ra Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam có phương án phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ đảm bảo công tác vệ
sinh môi trường trong quá trình tổ chức Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động các nghề, làng nghề, chủ thể OCOP tham gia các hoạt động trong chương trình Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024. Thành lập đoàn và hỗ trợ kinh phí để các nghề, làng nghề, chủ thể OCOP tham gia các hoạt động tại Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024. Xây dựng ấn phẩm, tư liệu về các hoạt động của làng nghề, OCOP địa phương để tham gia giới thiệu tại Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024./.

Tin liên quan