Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X: thông qua 9 Nghị quyết.

Sáng ngày 23/4/2024, HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 22 xem xét thông qua các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Thanh – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nội dung trình tại kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đang tập trung quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã  hội; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra. Tuy nhiên, bước sang quý II/2024, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Tốc độ tăng trưởng GRDP giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tuy cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 nhưng thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước; nhiều dự án, công trình trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ triển khai; tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn nhiều khó khăn… Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND, UBND tỉnh trong thời gian đến là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Để có cơ sở pháp lý tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng còn lại năm 2024 và giai đoạn tiếp theo; tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến các vấn đề thuộc những nhóm lĩnh vực về: (1) tài chính, ngân sách; (2) đầu tư công; (3) nông nghiệp; (4) y tế và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. 

Bên cạnh việc xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh lần này còn thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân sự đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến, thực hiện đầy đủ các bước quy định về công tác cán bộ. Đề nghị quý vị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo luật định, bầu cử đạt kết quả, đảm bảo tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của UBND tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về công tác nhân sự tại kỳ họp

Theo chương trình kỳ họp, được sự phân công của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã trình bày Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh khóa X xem xét bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Nam Hưng theo quy định. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh khóa X có mặt bỏ phiếu thống nhất bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Nam Hưng. Đại biểu HĐND tỉnh khóa X cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp theo chương trình, các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia góp ý đối với các nội dung được UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Được sự phân công của chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Công Thanh – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã điều hành thông qua 8 Nghị quyết chuyên đề: (1) Sửa đổi điểm b, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; (2) Quy định nội dung và mức hỗ trợ để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025; (3) Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo Bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025; (4) Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu; (5) Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam; (6) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; (7) Điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương; (8) Nghị quyết kỳ họp thứ hai mươi hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong 01 buổi sáng ngày 23/4/2024 tại Hội trường UBND tỉnh và thực hiện thông qua các nội dung đảm bảo theo đúng thẩm quyền quy định./.

Tin liên quan