Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam

Ngày 26/4/2023, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu Hương Quế Nam tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn

Ngày 18/4/2023, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu Hương Quế Nam tại thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại buổi làm việc với lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 5 về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ngày 12/4/2023, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thi công dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km996+889 - Km996+2189 và cầu Tam Kỳ.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4 năm 2023

Ngày 05/4/2023, tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phản ánh của đại diện các doanh nghiệp và ý kiến của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kết luận:

Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan về một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến

Ngày 23/3/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và Chương trình phát triển công tác xã hội

Ngày 17/3/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ phân bổ dự toán bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và Chương trình phát triển công tác xã hội.

Kết luận của đ/c Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 15/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện Phước Sơn về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023.

Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các Sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/3/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tình hình công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

Ngày 02/3/2023, tại UBND huyện Núi Thành, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh (gọi tắt là Dự án) và UBND huyện Núi Thành báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; đồng chí Lê Trí Thanh kết luận như sau:

Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam

Ngày 28/02/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến và các đề xuất, kiến nghị có liên quan. Sau khi nghe Hiệu trưởng và Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam báo cáo các nội dung liên quan; ý kiến phát biểu của đại biểu dự làm việc; đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận: