Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam

Ngày 04/8/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra thực tế đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022; ý kiến của các Sở, ngành, địa phương; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ngày 10/8/2022, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng chủ trì cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 13/10/2021, Trưởng ban Giám sát theo Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các đơn vị: Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Điện lực Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế (cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng) và một số đề xuất, phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trần Văn Tân kết luận:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét sông Cổ Cò, đoạn Km9+500 - Km19+456 và dự án thành phần HA/W4: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.608

Ngày 05/7/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét sông Cổ Cò, đoạn Km9+500 - Km19+456 và dự án thành phần HA/W4: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.608.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nghỉ dưỡng Bình Minh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cửa Đại

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 287/TB-UBND ngày 05/8/2022 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nghỉ dưỡng Bình Minh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cửa Đại.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi đối thoại với nông dân năm 2022

Ngày 02/8/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi đối thoại trực tuyến với nông dân, đồng chủ trì có đồng chí Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc về bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công Hạng mục: Mương thoát nước ngầm khu vực ngã tư Bình Nam Công trình HA/W2: Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An

Ngày 02/8/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần HA/W2: Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An.

Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 11/8/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Sau khi nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến thời điểm hiện nay và đề xuất, kiến nghị có liên quan; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận:

Kết luận của đ/c Trần Văn Tân - UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thi công công trình Cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, làm việc với UBND huyện Phước Sơn về các nội dung có liên quan

Ngày 02/8/2022, đồng chí Trần Văn Tân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công công trình Cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; làm việc với UBND huyện Phước Sơn và Công ty TNHH vàng Phước Sơn về các nội dung có liên quan. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) báo cáo tiến độ thi công công trình Cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn; UBND huyện Phước Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác đóng cửa mỏ khoáng sản vàng gốc tại khu vực G9, thôn 1, xã Phước Hòa; Công ty TNHH vàng Phước Sơn báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ vàng Đăk Sa, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đối với tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận như sau:

Kết luận của đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam tại Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Ngày 28/7/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam) chủ trì Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Sau khi nghe Cục Quản lý thị trường tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam thông qua Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022; ý kiến của các đại biểu dự họp; đồng chí Hồ Quang Bửu kết luận:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp về tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)

Ngày 11/7/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2). Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quê Hương, Công ty TNHH Khánh Giang, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Đại học ĐHC Hải Phòng. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và lãnh đạo UBND huyện Núi Thành báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị thi công báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; ý kiến phát biểu của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận: