Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 12/12/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, công chức trực tiếp tham mưu báo cáo các nội dung tham mưu, công tác phối hợp giữa các chuyên viên, các bộ phận của Văn phòng và phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn trong xử lý công việc; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày 12/12/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo công tác đảm bảo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai thực hiện các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và đề xuất, kiến nghị có liên quan; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12 năm 2022

Ngày 06/12/2022, tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2022. Sau khi nghe ý kiến phản ánh của đại diện các doanh nghiệp và ý kiến của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023

Ngày 22/11/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2022, trước mắt là vụ sản xuất Đông Xuân 2022-2023. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023, ý kiến phát biểu của các thành viên dự Hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận.

Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đi khảo sát thực tế, làm việc với UBND huyện Đại Lộc về tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày 18/11/2022, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi khảo sát thực tế, làm việc với UBND huyện Đại Lộc về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn huyện; ý kiến phát biểu của đại biểu dự làm việc; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022

Ngày 04/11/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/11/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Nguyễn Hồng Quang kết luận như sau:

Kết luận của Đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp

Ngày 27/10/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp (trực tiếp và trực tuyến) nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung sau:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, một số nội dung liên quan đến xây dựng, thẩm định phương án giá đất các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/10/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, một số nội dung liên quan đến xây dựng, thẩm định phương án giá đất các dự án và sửa đổi, bổ sung quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc cho thuê dịch vụ môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh và việc tổ chức các phiên chợ Sâm Ngọc Linh thời gian qua

Ngày 26/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp để nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc cho thuê dịch vụ môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh và việc tổ chức các phiên chợ Sâm Ngọc Linh thời gian qua. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc cho thuê dịch vụ môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh và việc tổ chức các phiên chợ Sâm Ngọc Linh thời gian qua và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận các nội dung sau: