Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Phú Ninh

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4114/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Xử lý đơn của ông Lê Đức (thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)

Qua xem xét đơn và hồ sơ tài liệu của ông Lê Đức, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6445/UBND-TD ngày 26/12/2016 v/v xử lý đơn của ông.

Tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Khương (thôn 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My)

UBND tỉnh đã thụ lý đơn và giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông Phạm Hồng Khương.

Kiểm tra, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phương (khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước)

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước kiểm tra, giải quyết trường hợp của bà Nguyễn Thị Phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2016

Ngày 21/11/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2016. Theo đó có 07 vụ được tiếp tại buổi tiếp công dân định kỳ sau:

Giải quyết khiếu nại 12 hộ dân trú tại thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc

12 hộ dân khiếu nại yêu cầu UBND huyện Đại Lộc bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ theo đúng quy định của pháp luật khi thực hiện dự án xây dựng cầu Giao Thủy

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị của ông Lê Ngọc Đạo (thôn Bình Hội, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6424/UBND-TD ngày 25/12/2016 chỉ đạo UBND huyện Thăng Bình xử lý dứt điểm trường hợp của ông Lê Ngọc Đạo.

Kiểm tra, trả lời đơn của bà Ngô Trúc Đào (thôn 3, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình)

Căn cứ quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã có văn bản chuyển đơn của bà Đào đến UBND huyện Thăng Bình để kiểm tra, trả lời theo thẩm quyền.

Kiểm tra, trả lời đơn của 06 hộ dân thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6412/UBND-TD ngày 23/12/2016 xử lý đơn của 06 hộ dân thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành.

Giải quyết kiến nghị của nhân dân tổ đoàn kết số 4, thôn Phái Nhơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

Nội dung kiến nghị của nhân dân tổ đoàn kết số 4, thôn Phái Nhơn đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.