Kiểm tra, trả lời đơn của ông Đỗ Văn Thanh

Sau khi nhận đơn của ông Đỗ Văn Thanh, trú tại tổ 3, thôn Thu Bồn Đông, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6094/UBND-TD ngày 06/12/2016 chuyển đơn trên đến UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra, trả lời đơn theo quy định pháp luật.

Chuyển đơn của ông Huỳnh Thành Tang

Nội dung đơn không thuộc thẩm quyền của ông Huỳnh Thành Tang, trú tại thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh Quảng Nam chuyển UBND huyện Duy Xuyên xem xét, trả lời

Xem xét, trả lời đơn của bà Phạm Thị Nề

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6249/UBND-TD chuyển UBND thành phố Hội An kiểm tra, trả lời đơn của bà Phạm Thị Nề, trú tại tổ 4, khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An

Kiểm tra, trả lời đơn của bà Trương Thị Miên (thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn)

Nhận thấy nội dung đơn của bà Trương Thị Miên không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND tỉnh đã có văn bản chuyển đến Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 để xem xét.

Xử lý kiến nghị liên quan đến việc sửa chữa mộ Tộc Châu tại khối Phong Niên, phường Sơn Phong, thành phố Hội An

Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và UBND thành phố Hội An, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6171/UBND-TD ngày 09/12/2016 xử lý kiến nghị của các hộ dân khối Phong Niên, phường Sơn, thành phố Hội An liên quan đến việc Tộc Châu sửa chữa mộ không đúng thiết kế đã được UBND thành phố Hội An phê duyệt.

Kiểm tra, trả lời kiến nghị của 06 hộ dân khu TĐC Chợ Lò (thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)

Vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phú Ninh giải quyết đơn của 06 hộ dân khu TĐC Chợ Lò.

Chuyển đơn của bà Võ Thị Lan (thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn)

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6105/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Võ Thị Lan.

Chuyển đơn của các hộ dân thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Nội dung phản ánh, kiến nghị của các hộ dân tổ Đoàn kết số 1, thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh chuyển đến UBND thị xã Điện Bàn và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để kiểm tra, trả lời.

Kiểm tra, trả lời đơn của ông Trần Hà Tăng và ông Trần Hà Phong

(VPUBND QNA) Vừa qua, nội dung đơn kiến nghị của ông Trần Hà Tăng và ông Trần Hà Phong, trú tại thôn Đồng Râm, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đã được UBND tỉnh xem xét chuyển UBND huyện Nam Giang vào ngày 03/11/2015.

Kiểm tra, trả lời đơn của ông Nguyễn Hoanh

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hoanh, trú tại thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên vào ngày 29/10/2015.