Kiểm tra, giải quyết đơn của bà Trần Thị Nở

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận được đơn khiếu nại vào ngày 16/10/2015 của bà Trần Thị Nở, trú tại thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn; UBND tỉnh đã có công văn số 4821/UBND-TD ngày 23/10/2015 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của cá nhân trên đến Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn.

Giải quyết khiếu nại hộ ông Trần Thanh Hùng – Thăng Bình

(VPUBND QNA) – Ngày 23/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc Giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh Hùng, trú tại thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trả lời đơn ông Trương Đình Tân

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận đơn khiếu nại vào ngày 22/9/2015 của ông Trương Đình Tân, trú tại khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh đã có công văn số 4560/UBND-TD ngày 09/10/2015 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của cá nhân trên đến UBND huyện Núi Thành.

Kiểm tra, trả lời đơn của bà Trương Thị Miên

(VPUBND QNA) – Ngày 08/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4565/UBND-TD về việc kiểm tra, trả lời đơn của bà Trương Thị Miên, trú tại thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn

Kiểm tra, trả lời đơn ông Hồ Quốc và bà Nguyễn Thị Diệu My

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận được đơn khiếu nại vào ngày 17/9/2015 của ông Hồ Quốc và bà Nguyễn Thị Diệu My, trú tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn; UBND tỉnh đã có công văn số 4372/UBND-TD ngày 30/9/2015 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của các cá nhân trên đến UBND thị xã Điện Bàn.

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng – Phú Ninh

(VPUBND QNA) – Ngày 28/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Khéo

(VPUBND QNA) – Ngày 22/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 419/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai cho hộ ông Nguyễn Khéo, trú tại tổ 9, thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.

UBND tỉnh thụ lý đơn khiếu nại của bà Ninh Thị Lý

(VPUBND QNA) - Sau khi nhận được đơn vào ngày 26/8/2015 của bà Ninh Thị Lý, trú tại thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh.UBND tỉnh đã có văn bản số 404/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai cho cá nhân trên.

UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

(VPUBND QNA)- Ngày 08/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3219/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, trú tại tổ 9, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình

UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho hộ bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn khiếu nại của Nguyễn Thị Bích Ngọc trú tại tổ 10, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết tại quyết định số 3011/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015.