Chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của một số hộ dân xã Tam Ngọc

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh có Công văn số 6221/UBND-TD chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của các hộ theo quy định pháp luật.

Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh

Đoàn Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam

Giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bích Sâm - Đà Nẵng

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4203/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bích Sâm, địa chỉ K86/11 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giải quyết khiếu nại của ông Trần Tử Vịnh - Hiệp Đức

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4113/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Trần Tử Vịnh, trú tại khối phố An Tây, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Phú Ninh

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4114/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Xử lý đơn của ông Lê Đức (thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)

Qua xem xét đơn và hồ sơ tài liệu của ông Lê Đức, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6445/UBND-TD ngày 26/12/2016 v/v xử lý đơn của ông.

Tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Khương (thôn 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My)

UBND tỉnh đã thụ lý đơn và giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông Phạm Hồng Khương.

Kiểm tra, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phương (khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước)

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước kiểm tra, giải quyết trường hợp của bà Nguyễn Thị Phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2016

Ngày 21/11/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2016. Theo đó có 07 vụ được tiếp tại buổi tiếp công dân định kỳ sau:

Giải quyết khiếu nại 12 hộ dân trú tại thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc

12 hộ dân khiếu nại yêu cầu UBND huyện Đại Lộc bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ theo đúng quy định của pháp luật khi thực hiện dự án xây dựng cầu Giao Thủy