Đề nghị thẩm tra đơn ông Trần Hữu Xí

(VPUBND QNA) - Vừa qua, nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Hữu Xí, trú tại thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên đã được UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh làm rõ.

Đề nghị thẩm tra, xác minh đơn ông Hà Phước Thạnh

(VPUBND QNA) – Ngày 06/3/2013, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 765/UBND-TD giao cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm tra, xác minh làm rõ nội dung đơn khiếu nại của ông Hà Phước Thạnh, trú tại thôn Ngọc Liên, xã Điện An, huyện Điện Bàn.

Xem xét trả lời đơn của 19 hộ dân xã Quế Hiệp

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận đơn khiếu nại vào ngày 04/02/2013 của 19 hộ dân xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn; UBND tỉnh đã có công văn số 788/UBND-TD ngày 07/3/2013 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của các hộ dân trên đến Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật

Hướng dẫn chuyển đơn bà Võ Thị Thảo

(VPUBND QNA) – Tuần trước, Văn phòng UBND tỉnh đã có hướng dẫn chi tiết đến bà Võ Thị Thảo trú tại Thôn 3, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn gửi đơn đến cơ quan đúng thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Hướng dẫn chuyển đơn ông Trương Thạnh

(VPUBND QNA) – Trong tuần, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn trả đơn của ông Trương Thạnh, trú tại địa chỉ Khối Phú Phong, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.

Đề nghị xác minh đơn ông Bùi Ngọc Châu

(VPUBND QNA) – Vừa qua, nội dung đơn khiếu nại của ông Bùi Ngọc Châu, trú tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành đã được UBND tỉnh Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường thẩm tra, xác minh làm rõ.

Chuyển đơn kiến nghị của ông Trần Ký

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận được đơn khiếu nại đề ngày 31/01/2013 của ông Trần Ký, trú tại thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên; UBND tỉnh đã có công văn số 686/UBND-TD ngày 27/02/2013 yêu cầu chuyển nội dung kiến nghị của ông Ký đến Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên.

Hướng dẫn chuyển đơn ông Trương Tương

(VPUBND QNA) – Ngày 28/02/2013, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn trả nội dung đơn của ông Trương Tương (Thôn Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) do nội dung khiếu nại của ông Tương không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh.

Hướng dẫn chuyển đơn bà Phạm Thị Mai Đường

(VPUBND QNA) – Văn phòng UBND tỉnh đã có hướng dẫn chi tiết đến bà Phạm Thị Mai Đường, trú tại Thôn Viên Đông, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn gửi đơn đến cơ quan đúng thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ơi

(VPUBND QNA) – Qua xem xét báo cáo số 13/BC-UBND của UBND thành phố Hội An về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại của ông Nguyễn Ơi, trú tại tổ 2, khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An.