Tham mưu giải quyết đơn bà Huỳnh Thị Ân

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Ân - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ ngành ảnh và TDTT Trường Sơn (địa chỉ: thôn Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn) khiếu nại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh và chưa trả lời nội dung khiếu nại Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 25/CN-UB ngày 07/7/2003 của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ ngành ảnh và Thể dục thể thao Trường Sơn.

UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai cho hộ ông Nguyễn Em

(VPUBND QNA) – Vừa qua, nội dung yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hội An bồi thường đất theo hiện trạng loại cây trồng là cây lâu năm của ông Nguyễn Em trú tại tổ 2, khối Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An đã được UBND tỉnh xem xét và giải quyết lần hai tại Quyết định số 1106/QĐ-UBND, ngày 09/4/2013.

Giải quyết đơn khiếu nại của hộ ông Trần Minh Dũng

(VPUBND QNA) – Ngày 09/4/2013, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đã ký ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Minh Dũng, trú tại tổ 4, khối phố Tân Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tham mưu giải quyết đơn của ông Phạm Hoàng Lai

(VPUBND QNA) – Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1251/UBND-TD về việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Hoàng Lai trú tại thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho hộ bà Phạm Thị Nề

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn của bà Phạm Thị Nề khiếu nại UBND thành phố Hội An thu hồi đất của hộ Bà để giao cho Công ty TNHH Lê Phan xây dựng dự án Khu du lịch dịch vụ biển tại phường Cẩm An, thành phố Hội An nhưng bố trí tái định cư không đúng quy định.

Giải quyết khiếu nại lần hai hộ bà Trương Thị Nghĩa

(VPUBND QNA) – Vừa qua, nội dung đơn của hộ bà Trương Thị Nghĩa, trú tại tổ 15, thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần hai.

UBND tỉnh giải quyết khiếu nại hộ ông Zơ Râm Nhứa – Huyện Đông Giang

(VPUBND QNA) – Ngày 09/4/2013, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đã ký ban hành Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc Giải quyết khiếu nại lần hai của ông Zơ Râm Nhứa trú tại thôn Tà Lâu, xã Ba, huyện Đông Giang.

Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Cẩm

(VPUBND QNA) – Vừa qua, nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cẩm, trú tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, đã được UBND tỉnh chuyển cho Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tham mưu giải quyết đơn ông Nguyễn Anh Đào

(VPUBND QNA) – Ngày 05/4/2013, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1778/UBND-TD về việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Anh Đào.

Đề nghị kiểm tra, giải quyết đơn ông Trần Hữu Lộc

(VPUBND QNA) - Nội dung đơn đề ngày 29/3/2013 của ông Trần Hữu Lộc, trú tại tổ 17, thôn 3, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam vào ngày 05/4/2013.