Chuyển đơn của bà Tôn Thị Hường

(VPUBND QNA) – Ngày 26/02/2013, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 675/UBND-TD yêu cầu chuyển nội dung kiến nghị của bà Tôn Thị Hường, trú tại thôn Nam Định, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành đến Chủ tịch UBND huyện Núi Thành.

Chuyển đơn công dân đến UBND huyện Núi Thành

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn đề ngày 23/01/2013 của nhân dân thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, do bà Nguyễn Thị Thơm làm đại diện đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Núi Thành vào ngày 26/02/2013.

Hướng dẫn chuyển đơn bà Tôn Nữ Thị Sương

(VPUBND QNA) – Ngày 25/02/2013, Văn phòng UBND tỉnh đã có hướng dẫn chi tiết đến bà Tôn Nữ Thị Sương trú tại Thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam gửi đơn đến cơ quan đúng thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Kiểm tra, trả lời đơn của bà Trần Thị Cả

(VPUBND QNA) – Nôi dung đơn đề ngày 06/02/2013 của bà Trần Thị Cả, trú tại thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Chủ tịch UBND thành phố Hội An vào ngày 23/02/2013.

Chuyển đơn công dân đến UBND huyện Thăng Bình

(VPUBND QNA) - Sau khi nhận đơn khiếu nại của ông Trần Công Cơn, trú tại tổ đoàn kết số 3, thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình; UBND tỉnh đã có công văn số 646/UBND-TD ngày 23/02/2013 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của cá nhân trên đến UBND huyện Thăng Bình.

Thẩm tra, xác minh đơn ông Võ Văn Khuyến

(VPUBND QNA) – Vừa qua, nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Văn Khuyến trú tại số 111 Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã được UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh làm rõ.

Ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

(VPUBND QNA) - Ngày 19/02/2013, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-VPUBND ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam. Trong đó, quy định rõ người tiếp công dân phải có thái độ đúng mực, tôn trọng nhân dân; lắng nghe công dân trình bày đầy đủ nội dung sự việc và giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Xem xét, giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Tâm

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tâm, trú tại số 193, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ; UBND tỉnh đã có công văn số 574/UBND-TD ngày 19/02/2013 yêu cầu chuyển nội dung khiếu nại trên đến Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ.

Chuyển đơn hộ ông Đỗ Xuân Hoa đến UBND huyện Phú Ninh

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn đề ngày 18/01/2013 của hộ ông Đỗ Xuân Hoa, trú tại Đội 7, thôn 8, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh vào ngày 19/02/2013.

Chuyển đơn công dân đến UBND huyện Duy Xuyên

(VPUBND QNA) - Không được hưởng lợi trong chương trình trồng rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc dự án JIBIC. Đó là nội dung đơn của bà Hồ Thị Hoa và các hộ dân khác (trú tại thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) được gửi đến UBND tỉnh Quảng Nam vào ngày 18/01/2013.