Hướng dẫn chuyển đơn bà Nguyễn Thị Nguyệt

(VPUBND QNA) – Ngày 21/01/2012, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn trả nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Nguyệt trú tại Thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện do nội dung khiếu nại của bà Nguyệt không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh.

UBND tỉnh giải quyết khiếu nại hộ ông Nguyễn Văn Thà

(VPUBND QNA) – UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của hộ hộ ông Nguyễn Văn Thà, trú tại thôn 9, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trả lời đơn ông Nguyễn Tấn Được

(VPUBND QNA) – UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 193/UBND-TD về việc trả lời đơn đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh của ông Nguyễn Tấn Được (trú tại thôn An Đông, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) để trình bày vụ việc tranh chấp, khiếu nại đất ao cá giữa ông với hộ ông Trần Công Sa.

Chuyển đơn khiến nghị của các hộ dân thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa

(VPUBND QNA) – Ngày 15/01/2013, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 180/UBND-TD về việc chuyển đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa đến Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Chuyển đơn ông Trần Công Anh đến UBND huyện Núi Thành

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Công Anh, trú tại thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành đã được UBND tỉnh chuyển đến UBND huyện Núi Thành vào ngày 15/01/2013.

Hướng dẫn chuyển đơn ông Nguyễn Hữu Thoảng

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn kiến nghị đề ngày 20/12/2012 của ông Nguyễn Hữu Thoảng (trú tại Tổ 5, khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) vừa được Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn chi tiết để ông gửi đơn đến cơ quan đúng thẩm quyền.

Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Xứng

(VPUBND QNA) – Ngày 15/01/2013, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 177/UBND-TD về việc kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Xứng, trú tại thôn 6, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

Chuyển đơn kiến nghị của bà Võ Thị Thanh Phương

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận được đơn kiến nghị đề ngày 22/12/2012 của bà Võ Thị Thanh Phương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phương Dung (Địa chỉ: Khối phố Mỹ Thạnh Bắc, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ); UBND tỉnh đã có công văn số 175/UBND-TD ngày 15/01/2013 yêu cầu chuyển nội dung kiến nghị của công dân đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ.

Kiểm tra, trả lời đơn của nhân dân khối 8, phường An Sơn

(VPUBND QNA) - Nội dung đơn đề ngày 12/12/2012 của nhân dân khối phố 8, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ do ông Trần Cường làm đại diện đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ vào ngày 25/01/2013.

Khẩn trương thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh

(VPUBND QNA) – Đó là nội dung được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn thực hiện tại công văn số 152/UBND-TD vào ngày 11/01/2013.