Chuyển đơn hộ ông Đỗ Xuân Hoa đến UBND huyện Phú Ninh

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn đề ngày 18/01/2013 của hộ ông Đỗ Xuân Hoa, trú tại Đội 7, thôn 8, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh vào ngày 19/02/2013.

Chuyển đơn công dân đến UBND huyện Duy Xuyên

(VPUBND QNA) - Không được hưởng lợi trong chương trình trồng rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc dự án JIBIC. Đó là nội dung đơn của bà Hồ Thị Hoa và các hộ dân khác (trú tại thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) được gửi đến UBND tỉnh Quảng Nam vào ngày 18/01/2013.

Kiểm tra, trả lời đơn ông Phan Công

(VPUBND QNA) – Đó là nội dung được UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn thực hiện tại Công văn số 529/UBND-TD vào ngày 06/02/2013.

Xem xét, trả lời đơn các hộ dân ở Phước Sơn

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn của các ông bà: Hồ Văn My, Hồ Văn Khôi, Hồ Thị Riểu, Hồ Thị Thiêm, Hồ Thị Chửi, cùng trú tại khối 2, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn vào ngày 06/02/2013.

Đề nghị thẩm tra, xác minh đơn ông Huỳnh Văn Hiệp

(VPUBND QNA) – Ngày 04/02/2013, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 482/UBND-TD yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn tranh chấp đất đai giữa ông Huỳnh Văn Hiệp với các hộ dân trú tại thôn 4, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn.

Kiểm tra, trả lời đơn của ông Cao Văn Tâm

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận đơn khiếu nại vào ngày 21/01/2013 của ông Cao Văn Tâm, trú tại 33 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ; UBND tỉnh đã có công văn số 440/UBND-TD ngày 31/01/2013 yêu cầu chuyển nội dung đơn của công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ

Đề nghị thẩm tra, xác minh đơn ông Vũ Văn Tam

(VPUBND QNA) – Vừa qua, nội dung đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Tam, trú tại thôn Lấy, xã Tư, huyện Đông Giang đã được UBND tỉnh giao cho Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh làm rõ.

Hướng dẫn chuyển đơn bà Phan Thị Quảng

(VPUBND QNA) – Ngày 31/01/2013, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn trả đơn của bà Phan Thị Quảng trú tại thôn 2, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình.

Chuyển đơn bà Đinh Thị Chấy đến Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức

(VPUBND QNA) - Sau khi nhận được đơn khiếu nại đề ngày 10/01/2013 của Đinh Thị Chấy, trú tại thôn 3, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức; UBND tỉnh đã có công văn số 315/UBND-TD ngày 23/01/2013 yêu cầu chuyển nội dung đơn phản ánh của bà Chấy đến Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức.

Xem xét trả lời kiến nghị của bà Bùi Thị Hiệp

(VPUBND QNA) – Đề nghị nhà nước cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Đó là nội dung đơn kiến nghị của bà Bùi Thị Hiệp (trú tại tổ 13, thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An) gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vào ngày 15/01/2013.