Chuyển đơn của bà Võ Thị Lan (thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn)

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6105/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Võ Thị Lan.

Chuyển đơn của các hộ dân thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Nội dung phản ánh, kiến nghị của các hộ dân tổ Đoàn kết số 1, thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh chuyển đến UBND thị xã Điện Bàn và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để kiểm tra, trả lời.

Kiểm tra, trả lời đơn của ông Trần Hà Tăng và ông Trần Hà Phong

(VPUBND QNA) Vừa qua, nội dung đơn kiến nghị của ông Trần Hà Tăng và ông Trần Hà Phong, trú tại thôn Đồng Râm, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đã được UBND tỉnh xem xét chuyển UBND huyện Nam Giang vào ngày 03/11/2015.

Kiểm tra, trả lời đơn của ông Nguyễn Hoanh

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hoanh, trú tại thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên đã được UBND tỉnh xem xét và chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên vào ngày 29/10/2015.

Kiểm tra, giải quyết đơn của bà Trần Thị Nở

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận được đơn khiếu nại vào ngày 16/10/2015 của bà Trần Thị Nở, trú tại thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn; UBND tỉnh đã có công văn số 4821/UBND-TD ngày 23/10/2015 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của cá nhân trên đến Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn.

Giải quyết khiếu nại hộ ông Trần Thanh Hùng – Thăng Bình

(VPUBND QNA) – Ngày 23/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc Giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh Hùng, trú tại thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trả lời đơn ông Trương Đình Tân

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận đơn khiếu nại vào ngày 22/9/2015 của ông Trương Đình Tân, trú tại khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh đã có công văn số 4560/UBND-TD ngày 09/10/2015 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của cá nhân trên đến UBND huyện Núi Thành.

Kiểm tra, trả lời đơn của bà Trương Thị Miên

(VPUBND QNA) – Ngày 08/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4565/UBND-TD về việc kiểm tra, trả lời đơn của bà Trương Thị Miên, trú tại thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn

Kiểm tra, trả lời đơn ông Hồ Quốc và bà Nguyễn Thị Diệu My

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận được đơn khiếu nại vào ngày 17/9/2015 của ông Hồ Quốc và bà Nguyễn Thị Diệu My, trú tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn; UBND tỉnh đã có công văn số 4372/UBND-TD ngày 30/9/2015 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của các cá nhân trên đến UBND thị xã Điện Bàn.

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng – Phú Ninh

(VPUBND QNA) – Ngày 28/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam