Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp công dân bà Huỳnh Thị Tị

Ngày 20/12/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2016.

Tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Chí Thành

UBND tỉnh đã thụ lý đơn và giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Chí Thành.

Chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của một số hộ dân xã Tam Ngọc

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh có Công văn số 6221/UBND-TD chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của các hộ theo quy định pháp luật.

Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh

Đoàn Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam

Giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bích Sâm - Đà Nẵng

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4203/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bích Sâm, địa chỉ K86/11 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giải quyết khiếu nại của ông Trần Tử Vịnh - Hiệp Đức

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4113/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Trần Tử Vịnh, trú tại khối phố An Tây, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Phú Ninh

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4114/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Xử lý đơn của ông Lê Đức (thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)

Qua xem xét đơn và hồ sơ tài liệu của ông Lê Đức, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6445/UBND-TD ngày 26/12/2016 v/v xử lý đơn của ông.

Tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Khương (thôn 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My)

UBND tỉnh đã thụ lý đơn và giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông Phạm Hồng Khương.

Kiểm tra, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phương (khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước)

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước kiểm tra, giải quyết trường hợp của bà Nguyễn Thị Phương.