Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Khéo

(VPUBND QNA) – Ngày 22/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 419/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai cho hộ ông Nguyễn Khéo, trú tại tổ 9, thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.

UBND tỉnh thụ lý đơn khiếu nại của bà Ninh Thị Lý

(VPUBND QNA) - Sau khi nhận được đơn vào ngày 26/8/2015 của bà Ninh Thị Lý, trú tại thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh.UBND tỉnh đã có văn bản số 404/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai cho cá nhân trên.

UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

(VPUBND QNA)- Ngày 08/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3219/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, trú tại tổ 9, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình

UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho hộ bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn khiếu nại của Nguyễn Thị Bích Ngọc trú tại tổ 10, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết tại quyết định số 3011/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015.

Giải quyết khiếu nại cho hộ ông Dương Sang – Thăng Bình

(VPUBND QNA) – UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Sang trú tại tổ 9, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào ngày 24/8/2015.

Trả lời đơn các hộ dân ở thị trấn Phú Thịnh

(VPUBND QNA) - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 3651/UBND-TD về việc trả lời đơn 02 đơn của nhân dân khối phố Tân Phú và khối phố Nam Đông, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh vào ngày 18/8/2015

Giải quyết khiếu nại cho hộ ông Nguyễn Văn Tường và bà Võ Thị Bích Ngọc

(VPUBND QNA) – Vừa qua, nội dung đơn khiếu nại của ông bà Nguyễn Văn Tường và Võ Thị Bích Ngọc trú tại tổ 01, khối phố An Hà Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ đã được UBND tỉnh xem xét giải quyết tại Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 07/8/2015.

Kiểm tra, trả lời đơn ông Đỗ Quang Đồng – Núi Thành

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận đơn ông Đỗ Quang Đồng, trú tại thôn Mỹ Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành vào ngày 05/8/2015; UBND tỉnh đã có công văn số 3563/UBND-TD ngày 12/8/2015 về việc kiểm tra nội dung đơn trên.

Kiểm tra, trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Ba – Huyện Nông Sơn

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận đơn của ông Nguyễn Văn Ba, trú tại thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn; UBND tỉnh đã công văn số 3250/UBND-TD ngày 23/7/2015 yêu cầu chuyển nội dung phản ánh của cá nhân trên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giải quyết khiếu nại cho hộ bà Phạm Thị Hải Yến

(VPUBND QNA) – Vừa qua, nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Hải Yến, trú tại số 110 đường Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ đã được UBND tỉnh xem xét giải quyết tại quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 20/7/2015.