Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023

Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 425/UBND-KTN về Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/01/2023, UBND ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND về thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tổ chức SPIR-VN chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác tổ chức Samaritan’s Purse International Relief tại Việt Nam (SPIR-VN).

Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Karcher và Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai

Ngày 17/01/2022, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Quang Bửu và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Karcher và Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai về đề xuất dự án Nhà máy Karcher tại Việt Nam.

UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 17/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, 09 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

Ngày 17/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về Công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, 09 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 299/UBND-NCKS ngày 16/01/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và Mùa Lễ hội năm 2023

Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 294/UBND-KGVX về Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và Mùa Lễ hội năm 2023

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ động vật

Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 273/UBND-KTN về Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ động vật