Công bố 21 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 390/QĐ-UBND về Công bố 21 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024 tại Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 159/KH-VPUBND về Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024 tại Văn phòng UBND tỉnh

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Công văn số 983/UBND-NCKS ngày 06/02/2024 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Lễ Giao, nhận quân năm 2024

Để triển khai thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 04/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Quyết định số 5228/QĐ-BQP ngày 20/10/2023 của Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu và thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 888/KH-UBND ngày 02/02/2024 về dự Lễ Giao, nhận quân năm 2024.

UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu năm 2023 và trong tháng 01/2024

Chiều nay 26/01/2024, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu năm 2023 và trong tháng 01/2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Xuân Ca, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 380/UBND-KTTH về Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2024 theo Quyết định số 2817/QĐ-UBND.

Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 02/01/2024 về triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới